29 November 2009

mEnGapA sAya mEnGhaFaL aL-QuRan????

Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai bentuk kasih sayang kepada hambaNya. Di dalamnya terdapat rahmat, petunjuk, dan penawar bagi segala penyakit.
Selawat serta salam sentiasa tercurah kepada khoirul ibad, Rasulullah S.A.W. Beliau adalah al-basyir (pemberi kabar gembira) dan an-nadzir (pemberi peringatan), pendidik terbaik sepanjang masa, penuh kasih sayang kepada ummatnya, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Semoga selawat dan salam terus terucap kepada beliau, kepada keluarga, shahabat, dan ummat yang teguh di atas kebenaran hingga hari ketika tidak bermanafaat lagi harta dan anak pinak , melainkan yang datang dengan hati yang saliim (selamat).
Menghafal Al-Quran adalah perkara yang patut untuk kita idam-idamkan. Menghafalnya adalah kedamaian bagi hati dan sebaik-baik untaian zikir yang dialunkan.
Tujuan khusus penulisan artikel ini adalah untuk memotivasikan penulis yang serba kekurangan ini sendiri. Dengan kata lain, yang mendapat faedah pertama kali dari artikel ini adalah saya sendiri selaku penulis. Sedangkan tujuan umumnya adalah memotivasi para pembaca terutamanya bagi para huffaz.Keutamaan Penghafal Al-Qur’an

Berikut ini diantara keutamaan yang diperolehi oleh penghafal Al-Quran :
1. Allah memberi kedudukan yang tinggi dan penghormatan kepada seluruh manusia.
Namun, hal ini jangan sekali-kali dijadikan tujuan utama dalam menghafal Al-Quran, karena tujuan kita hanya mengharap redha Allah semata dan juga bukan untuk mendapat habuan dunia yang sementara ini.. Umar bin Khaththab R.A berkata bahwa Nabi Muahmmad SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah mengangkat darjat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkan yang lain” (Riwayat Muslim).

2. Hafalan Al-Quran akan membuat orang yang menghafalnya dapat berbicara dengan fasih, benar, dan dapat membantunya dalam mengeluarkan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dengan cepat, ketika menjelaskan atau membuktikan suatu permasaalahan.

3. Menguatkan daya pemikiran dan ingatan.
Hafalan yang terlatih dan proses pengulangan(murajaah) yang konsisten akan menjadikan seseorang yang menghafal Al-Quran itu mudah dalam menghafal perkara-perkara yang lain diluar Al-Quran.

4. Dengan izin Allah, seseorang pelajar menjadi lebih hebat daripada rakan-rakan yang lain di dalam kelas, karana Allah memberikan karuniaNya kerana dia mahu menjaga kalam Allah dan mencintaiNya.

5. Bertambah imannya ketika membacanya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka” (Al-Anfal: 2)

6. Termasuk sebaik-baik manusia.
Sebagaimana sabda RasulullahSAW, “Sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya” (Riwayat Bukhari, dll)

7. Tergolong manusia yang paling tinggi kedudukannya(darjat) di Syurga.
Dari Abdullah bin ‘Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Akan dibacakan kepada shohibul Qur’an, ‘Bacalah, naiklah, dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau telah membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya darjatmu adalah di akhir ayat yang engkau baca” (Riwayat Tirmidzi,: “Hadis ini hasan shahih”)

8. Menghafal Al-Quran adalah salah satu hal yang manusia boleh merasakan ‘hasad’ kepadanya.
Ibnu Umar RA berkata bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak dibolehkan hasad kecuali pada dua perkara, iaitu seorang yang diberi Allah Al-Quran, kemudian dengannya ia melaksanakan solat pada malam hari, dan seorang yang diberi harta, kemudian dari harta itu ia infakkan pada siang dan malam hari” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

9. Termasuk orang yang paling banyak mendapat pahala pada hari kiamat kelak kerana setiap ayat yang dibaca akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT.
Abdullah bin Mas’ud RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabada, “Siapa sahaja yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya sepuluh pahala dan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat, dan aku tidak mengataklan alif-lam-mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf” (Riwayat At-Tirmidzi) alangkah beruntungnya bagi penjaga kalam Allah.

10. Penghafal al-Quran akan mendapat perhiasan yang lebih mulia dari apa yang telah dirasakan semasa hidup di dunia ini.
Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Pada hari kiamat Al-Quran akan datang Al-Quran dan berkata, ‘Wahai tuhanku, berilah dia perhiasan.” Maka diberikan untuk orang tersebut mahkota kemuliaan. Lalu Al-Qur’an berkata, “wahai Tuhanku, tambahkanlah.” Maka orang tadi diberi papakaian kemuliaan. Al-quran berkata lagi, “Wahai Tuhanku, redhailah ia.” Maka, Allah redha kepadanya, lalu dikatakan padanya, “Bacalah dan naiklah.” Dengan setiap ayat bertambah satu kebaikan.” (Riwayat Tirmidzi 2839, “Hadits ini hasan shohih”)

11. Berbahagialah bagi ibu bapa , bila mempunyai anak yang menghafal al-Quran.
Dari Buraidah, ia berkata, “Aku pernah duduk-duduk bersama Nabi SAW. Aku mendengar beliau bersabda, “Pelajari surah Al-Baqarah. kerana, bila ia dipelajari maka itu adalah sebuah barokah. Namun, bila ia ditinggalkan, maka itu adalah satu kerugian. Dan tukang sihir tidak akan mampu melakukannya.”
Buraidah berkata, “Lalu, beliau terdiam sejenak kemudian bersabda, “Pelajarilah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kerana keduanya adalah Az-Zahrowan (dua hal yang bersinar) yang akan menaungi pemiliknya pada hari kiamat, seolah-olah keduanya adalah dua awan mendung, atau kumpulan burung yang melebarkan sayap-sayapnya. Pada hari Kiamat, al-Quran akan mendatangi pemiliknya saat kuburnya terbelah dalam wujud seorang lelaki yang (berkulit) kekuning-kuningan. Ia berkata kepadanya, “Apakah kamu mengenaliku?” Ia menjawab, “Aku tidak mengenalimu.” Al-Quran berkata kepadanya, “Apakah kamu mengenaliku?”
Ia menjawab, “Aku tidak mengenalimu.”
Al-Quran berkata kepadanya, “Aku adalah sahabatmu, Al-Quran, yang telah membuatmu berdagang di malam hari. Setiap pedagang akan mendapatkan hasil di balik perdagangannya. Saat ini, engkau menuai hasil dari setiap perniagaan.” Ia akan diberi kerajaaan di sebelah kanannya dan kekekalan di sebelah kirinya serta diletakkan mahkota kewibawaan di kepalanya. Kedua orang tuanya diberi dua pakaian (kehormatan), yang tidak dimiliki oleh penduduk dunia. Kedua orang tua tadi bertanya, “Kenapa kami dikenakan pakaian ini?” kemudian dijawab, “Karena anakmu telah menghafal Al-Quran.” Lalu dikatakan kepadanya, “Bacalah dan naiklah ke darjat syurga dan kamar-kamarnya.” Ia akan terus naik selagi ia masih membacanya, baik dengan bacaan yang cepat mahupun perlahan-lahan (tartil).”
(Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 21892. Dihasankan oleh Ibnu Katsir. Hadis ini juga terkandung dalam kitab As-Silsilatush Shohihah, karya Al-Albani no. 2829)

Rujuk kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran (imam Nawawi)

Dengan sedikit sebanyak perkongsian di atas,saya berharap para pembaca dapat menghayati dan mengaplikasikan dalam kehidupan harian sebagai seorang penghafal dan juga penjaga kalam Allah yang mulia ini.

“Jika indah syurga dapat ku tatap, pasti diri tidak alpa dengan dunia, andai azab neraka dapat dirasa, pasti hati tidak tega melupai tuhan….”

Bookmark and Share

0 comments:

Catat Ulasan